Himno Ning Mabalacat

 

Balen a mayap a amlat
Balen ding mayap a dapat
Misaup-saup qñg gunyat
Qñg pañyulung mung masampat

E que paisupil qñg queinan
Ticdo queng mitmung tetagan
Ypuc da ca qñg dañgalan
O! Balen ming pacamalan

Mabalacat, mal ming balen
Dañgal mu quequeng banten
Mabalacat, mal ming balen
Luguran da ca at sesen

Lalam mung banuang macule
Masaplala ing quequeng bie
Caring marañgal ming paque
Macatiman in tagumpe

Mabalacat, mal ming balen
Dañgal mu quequeng banten
Mabalacat, mal ming balen
Luguran da ca at sesen

Lalam mung banuang macule
Masaplala ing quequeng bie
Caring marañgal ming paque
Macatiman in tagumpe

Mabalacat! Mabalacat!

 

--------ooOoo--------

Amlat Mabalacat